BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 kwietnia 2017 roku

Stawiski, dnia 21 kwietnia 2017r.

RM.0002.41.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 28 kwietnia 2017r. (piątek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 13:30.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.03.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. (środa) godz.14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 15:36
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2017 10:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 909 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.