BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 marca 2017 roku

Stawiski, dnia 28 marca 2017r.

RM.0002.40.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 marca 2017r. (piątek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 13:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.03.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. (środa) godz.14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 14:51
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 938 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.