BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 marca 2017 roku

Stawiski, dnia 10 marca 2017 r.

RM.0002.38.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 marca 2017 r. (piątek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 13:00. Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03.02.2017 r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2016 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski za 2016 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 15 marca 2017r. (środa) godz.14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: środa, 15 mar 2017 08:15
Data opublikowania: środa, 15 mar 2017 08:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 967 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.