BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 03 lutego 2017 roku

Stawiski, dnia 27 stycznia 2017r.

RM.0002.37.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 03 lutego 2017r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.12.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności prowadzonej w 2016 roku przez:
   a) Komisję Rewizyjną;
   b) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
   c) Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017r. godz.13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2017 15:46
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2017 15:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1057 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.