BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ofercie na realizację zadania pn.: „Być wolnym człowiekiem”

złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach

Stawiski, dnia 09 stycznia 2017 roku

SG.525.1.2017

INFORMACJA

W dniu 05 stycznia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Być wolnym człowiekiem” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 16 stycznia 2017 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY

Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2017 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2017 15:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2322 razy