BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W ZWIĄZKU Z H5N8

Stawiski, dnia 30 grudnia 2016 r.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W ZWIĄZKU Z H5N8

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  • duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Wszyscy hodowcy drobiu powinni stosować się do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2411 razy