BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 grudnia 2016 roku

Stawiski, dnia 15 grudnia 2016r.

RM.0002.36.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 grudnia 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20.12.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski w latach 2014 – 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2017 – 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2017.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał dotyczące punktów 5,6,7,8,9 zostaną przesłane zgodnie z § 21 Statutu Gminy Stawiski na 7 dni przed terminem obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 16 gru 2016 15:03
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 15:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 835 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.