BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 grudnia 2016 roku

Stawiski, dnia 13 grudnia 2016r.

RM.0002.35.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXXV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 grudnia 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 13:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01.12.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kolneńskiego w 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski na lata 2017 – 2019.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: środa, 14 gru 2016 10:43
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 830 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.