BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 01 grudnia 2016 roku

Stawiski, dnia 24 listopada 2016r.

RM.0002.34.2016

Z A W I A D O M I E N I E

     Zawiadamiam, że zwołałem XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 01 grudnia 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28.10.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 30 listopada 2016r.godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 15:44
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 15:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 824 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.