BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Stawiski, dnia 24 listopada 2016 r.

ORG.062.2.2016

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 30.11.2016r. do godz. 13:00 za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 24 lis 2016 15:38
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2016 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2153 razy