BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawiski, dnia 02 września 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

     Burmistrz Stawisk zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2016 r. Rada Miejska w Stawiskach podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 10,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 20,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

     Uchwała Nr XXIX/101/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 3 sierpnia 2016 r., poz. 3222 z mocą obowiązywania od 01 września 2016 r.

     Zgodnie z art. 6m. pkt. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. przed 15 października 2016 r.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 14:54
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2810 razy