BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 lipca 2016 roku

Stawiski, dnia 20 lipca 2016 r.

RM.0002.29.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 lipca 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.06.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2016 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 lipca 2016r. godz.14:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: czwartek, 21 lip 2016 08:50
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2016 08:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 874 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.