BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze firmy do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz o zmianie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

I N F O R M A C J A

     Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy, że w dniu 14 czerwca 2016 r. podpisana została umowa, z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą Usługi Komunalne "BŁYSK", ul. Przykoszarowa 22 A, 18-400 Łomża na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stawiski”. Umowa obowiązywać będzie do 30.06.2017 r.

     Ponadto, uległa zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK obecnie mieści się na terenie miasta Stawiski przy ul. Łomżyńskiej – plac dawnego SUR -u.

PSZOK otwarty jest w każdy piątek i sobotę w godzinach od 9:00 – do 18:00.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 14:27
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 14:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 11:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2130 razy