BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ofercie złożonej przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Stawiski, dnia 04 lipca 2016 roku

ORG.524.5.2016

INFORMACJA

W dniu 04 lipca 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 11 lipca 2016 roku. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 14:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 11:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2300 razy