BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 czerwca 2016 roku

Stawiski, dnia 16 czerwca 2016 r.

RM.0002.28.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 czerwca 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 09.06.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/57/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał dotyczące punktów: 7, 8 i 9 zostaną przesłane zgodnie z § 21 Statutu Gminy Stawiski na 7 dni przed terminem obrad.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016r. godz.14:30.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 17 cze 2016 08:05
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2016 08:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 901 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.