BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (23 maja 2016 r.)

Stawiski, dnia 17 maja 2016r.

KOMISJA REWIZYJNA

RADY MIEJSKIEJ

w Stawiskach

RM.0012.1.3.2016

 

ZA W I A D O M I E N I E

      Informuję, że na dzień 23 maja 2016 r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach o godz. 11:00.

Porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2) Kontrola problemowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

3) Wolne wnioski i informacje.

4) Zakończenie obrad.

                                                                                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                    Urban Robert Józef

Data powstania: piątek, 20 maj 2016 10:52
Data opublikowania: piątek, 20 maj 2016 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:39
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1717 razy