BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 09 maja 2016r.

GN.6870.20.2016

 

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z poźn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 13 maja 2016r. do 03 czerwca 2016r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i na stronie internetowej: www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 12 położonej w Lisach i 733 położonej w Sokołach.

                                                 

                                                                                                                        BURMISTRZ STAWISK

                                                                                                                        Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 14:52
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:32
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2114 razy