BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 marca 2016 roku

Stawiski, dnia 23 marca 2016 r.

RM.0002.24.2016

Z A W I A D O M I E N I E

     Zawiadamiam, że zwołałem XXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 marca 2016 r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

     Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2016r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 marca 2016r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski za 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stawiskach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 29 marca 2016r. godz. 14.00.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: czwartek, 24 mar 2016 09:17
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2016 09:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1182 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.