BIP Gminy Stawiski

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020

Stawiski, dnia 15 grudnia 2015 roku

ORG.7011.2.2015

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020, Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji przedmiotowy dokument celem poznania opinii, uwag i propozycji Mieszkańców Gminy Stawiski.

Mając na uwadze powyższe, Zarządzeniem nr 72.2015 Burmistrza Stawisk z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020 w terminie od dnia 16.12.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • zamieszczenia projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl),
  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski na lata 2015-2020 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro.

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 21.12.2015 r. na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 gru 2015 15:24
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 15:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2015 13:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1074 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.