BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 07 grudnia 2015 r.

BI. 6733.3.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 R. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

ZAWIADAMIA

że w dniu 27 listopada 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 48,18-500 Kolno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1860B Rudka - Zaskrodzie - Wścieklice na odcinku Zaskrodzie – Dzierzbia, gm. Stawiski na terenie obejmującym części działek nr geod. 282 droga powiatowa, nr geod. 588,558 – drogi gminne, nr geod. 587/2,587/4,605,606,607 – rzeka Skroda w obrębie Dzierzbia.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1435 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.