BIP Gminy Stawiski

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 09 listopada 2015 r.

OŚR. 6220.3.2015

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dnia 30 października 2015 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie mostu wraz z dojazdami na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B Rutka - Zaskrodzie – Wścieklice w km 2+450” na terenie działek nr geod. 282, 558 - pas drogi powiatowej Nr 1860B, 587/2, 587/4, 605, 606, 607 – pas rzeki Skroda, 588 - droga w obrębie Dzierzbi, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 lis 2015 15:37
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2015 15:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1284 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.