BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 października 2015 roku

Stawiski, dnia 23 października 2015r.

RM.0002.16.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 października 2015r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.09.2015r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
  6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Stawisk, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stawiskach, Wojewodzie Podlaskiemu.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  8. Informacje
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. godz.14:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: wtorek, 27 paź 2015 15:49
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2015 15:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2018 11:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1220 razy