BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 10 sierpnia 2015 roku

Stawiski, dnia 07 sierpnia 2015r.

RM.0002.14.2015

Z A W I A D O M I E N I E

     Zawiadamiam, że zwołałem XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 10 sierpnia 2015r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 15:00.

     Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 03.08.2015r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
  6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  7. Informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2015r. godz. 14:00

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 7 sie 2015 12:58
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2015 13:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2018 11:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1426 razy