BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OŚR 7624-1/06

Stawiski, dnia 6 stycznia 2006 r.

Na podstawie art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 46 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./.

Burmistrz Stawisk zawiadamia

że zostało wszczęte w dniu 5 stycznia 2006 r. na wniosek Gminy Stawiski postęopowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulic Pocztowej, Reymonta, Nowoprojektowanej i Witosa w Stawiskach"

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ strony mają prawo zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie do 21 stycznia 2006 r.

Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy.

B U R M I S T R Z
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 6 sty 2006 12:53
Data opublikowania: piątek, 6 sty 2006 13:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2006 11:57
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2132 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.