BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (30 stycznia 2015)

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 27 stycznia 2015 r.

RM.0012.1.2.2015

Z A W I A D O M I E N I E

     Informuję, że na dzień 30 stycznia 2015 r. zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz.13:30 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Urban Robert Józef

 

Data powstania: środa, 28 sty 2015 12:47
Data opublikowania: środa, 28 sty 2015 12:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lut 2015 10:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1304 razy