BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (26 stycznia 2015)

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 14 stycznia 2015r.

RM. 0012.2.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E

     Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad komisji.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2015 r.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Chodnik Sławomir Antoni

 

Data powstania: środa, 14 sty 2015 15:36
Data opublikowania: środa, 14 sty 2015 15:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2015 13:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1479 razy