BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (12 stycznia 2015)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 08 stycznia 2015r.

RM.0012.3.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E

     Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok.
  3. Analiza projektu budżetu gminy na 2015 rok.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji

Sobociński Marek

 

Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 15:38
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 16:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 mar 2015 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1358 razy