BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnictwo

Poradnictwo w postaci mediacji i dialogu z osobą/rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, polegające przede wszystkim na współpracy i współdziałaniu z grupami i społecznościami lokalnymi - mające na celu rozwijanie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, którew mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udziellanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinanch naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Data powstania: środa, 1 lut 2006 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2006 12:25
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a): Izabela łoszewska
Artykuł był czytany: 5766 razy