BIP Gminy Stawiski

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 13 listopada 2014 r.

OŚR.6220.5.2014

ZAWIADOMIENIE

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia, że

dnia 10 listopada 2014 roku. została wydana decyzja Nr OŚR.6220.5.2014 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce pod budynkiem pojemności do 500 m3, zbiornik na ścieki sanitarne do 10 m3 (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po budowie do 70 DJP) na terenie położonym we wsi Dzierzbia, gmina Stawiski nr ewid. gruntów 106.

     Zmiana dotyczy pojemności zbiornika z 500 m3 na 900 m3.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.45.

     Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 13 lis 2014 15:44
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2014 15:48
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1691 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.