BIP Gminy Stawiski

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

na terenie gminy Stawiski


Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stawiski

(podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.  9, lit. a ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.  1399 ze zm.)

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców gminy Stawiski od dnia

01 lipca 2014 wyłoniony w procedurze  przetargowej

Nazwa firmy

Adres firmy

STAUBACH Spółka z o. o.

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

 

Podmioty odbierający odpady komunalne od mieszkańców gminy Stawiski (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) – obsługujący np. placówki handlowe, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne itp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A

 STAUBACH Spółka z o. o.

 ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

 

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stawiski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

(podstawa prawna - art.,3 ust.2, pkt. 9, lit .b  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

 

Nazwa firmy

Miejsce zagospodarowania odpadów

STAUBACH Spółka z o. o.

ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Zakład  Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii,  gm. Miastkowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

Ul. Kolejowa 4A

Zakład  Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii,  gm. Miastkowo

 

Informacja o osiągniętych przez gminę Stawiski oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

(podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.9 lit. c  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

 

Nazwa podmiotu

Osiągnięty poziom recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia

/papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło/

Przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

/inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe/

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Dane za 2013 rok

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie

Spółka z o.o.  

Ul. Kolejowa 4A

 14,84

 100 %

 18,4

 

 

 

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Stawiski

(podstawa prawna – art.3 ust.2, pkt. 9, lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny

- przyjmowany jest w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

 

 

Sporządziła: Małgorzata Dąbkowska

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2014 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1808 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.