BIP Gminy Stawiski

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

ZARZĄDZENIE Nr 1.2014
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach
z dnia 28 kwietnia 2014 roku


w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach w 2014 roku.

Na podstawie art.129 § 1 i art.130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, zarządzam co następuje:

§ 1.Ustalam dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach za dzień 3 maja 2014 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kadrowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach i mieszkańcom Gminy Stawiski, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski.KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach
Izabela Łoszewska

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 15:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1325 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.