BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego z przeznaczeniem pod tereny usługowo-handlowe.

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.poz.647z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały Nr XLV/235/13 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego przyjętego uchwałą nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 r. z przeznaczeniem pod tereny usługowo-handlowe.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu na piśmie do Burmistrza Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pok. nr 10 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2014 r.


BURMISTRZ STAWISK
Marek WaszkiewiczData powstania: środa, 15 sty 2014 09:09
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 09:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 kwi 2014 14:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1674 razy