BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 07 października 2013 r.

BI.6720.3.2012

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Stawisk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski – wyznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Jurzec Włościański

 

     Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r,poz.647 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w zakresie wyznaczenie terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Jurzec Włościański od dnia 14 października 2013 r. do 05 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13 w godzinach od 7;30 do 15;30.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 05 listopada 2013 r. o godz.10;00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna),Plac Wolności 13/15.

     Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pok.nr.10  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013 r.

 

Marek Waszkiewicz
Burmistrz Stawisk

 

Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 10:51
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2014 08:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1591 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.