BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 13 czerwca 2013 r.

BI.6733.3.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Stawisk

 

     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647,951,1445 i 2013 r.poz.21,405) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 06 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  na realizację  inwestycji polegającej na budowie  elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN  a 15 kV (po nowej trasie) oraz rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr geod. 151/1, 152/1, 415, 152/2, 151/2, 447, 152/3, 151/3, 155/1, 392/2, 155/2 obręb Poryte i nr geod.134/1 obręb Dzierzbia Gm. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: czwartek, 13 cze 2013 14:20
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2013 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1907 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.