BIP Gminy Stawiski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany

Stawiski, dnia 17 maja 2013 r.

GN.6870.28.2013

Burmistrz Stawisk


na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I ZAMINY

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

LM1L/00028068/6

56/2

0,0938ha

Michny

Rodzaj użytków Ps, B/R, B/Ps, N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona na cele rolne

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

2.

LM1L/00028068/6

56/3

0,1070ha

Michny

Rodzaj użytków R, N,

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

14 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.

LM1L/00028058/3

289

0,1100ha

Karwowo

Rodzaj użytków R, Ls,

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona na cele rolne

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

3 500,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4.

LM1L/00030245/8

LM1L/0003724/2

879/3

878/2

1,2917ha

0,1127ha

Stawiski

Rodzaj użytków Bi

Rodzaj Użytków; R, Ł, Ps, Łz/R

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka przeznaczona na cele rolne

Zamiana nieruchomości 

48 480,00

11 860,00

Zamiana nastąpi za dokonaniem dopłaty, której wysokość będzie równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości

 


Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 1 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 7 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 15:05
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lip 2013 08:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1852 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.