BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 24 stycznia 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski

      Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r.poz.647 i 951) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały nr XXXI/159/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w zakresie  wyznaczenia terenu eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie wsi Jurzec Włościański.

     Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

     Wnioski należy składać  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Stawiskach,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

     Wniosek powinien zawierać  nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ

 

Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 14:18
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 14:18
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2736 razy