BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (9 stycznia 2013)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych

RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

 

Stawiski, dnia 07 stycznia  2013r.

RM  0012.2.16.2013


Z A W I A D O M I E N I E

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych  odbędzie się w dniu 09 stycznia 2013r. godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Opracowanie planu  pracy Komisji   Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na  2013 rok. 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Zalewska

Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 11:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 mar 2013 10:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1919 razy