BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 02 stycznia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1.2013 Burmistrza Stawisk z dnia 02 stycznia 2013r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania.

  1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 02 stycznia 2013r. do 09 stycznia 2013r. 
  3. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Gminę STAWISKI.
  4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy STAWISKI.
  5. Wzór ankiety dotyczącej uwag i opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Wypełnione ankiety będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób: 

1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18–520 Stawiski;

3) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 sty 2013 13:38
Data opublikowania: środa, 2 sty 2013 13:50
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2717 razy