BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 20 sierpnia 2012 r.

 

BI.6733.2.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

            Zgodnie z art. 49 i w związku  z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

 

Zawiadamia

że w dniu 02 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV o długości ok. 989 m na terenie obrębu Poryte obejmującego części działek nr geod.151/1, 152/1, 415, 152/2, 151/2, 447, 152/3, 151/3, 155/1, 392/2, 155/2 i na terenie obrębu Dzierzbia obejmującego część działki nr geod. 134/1.

            Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30-15;45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

            Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2012 15:15
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2012 15:15
Data przejścia do archiwum: sobota, 1 gru 2012 09:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1853 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.