BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 08 sierpnia 2012r.

 

OŚR. 6220.5.2012

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 08 sierpnia 2012r. została wydana decyzja Nr OŚR.6220.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywo naturalne) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr geod. 143/6 i nr geod. 145/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gmina Stawiski.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.45.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska

Sekretarz Gminy Stawiski

Data powstania: środa, 8 sie 2012 15:20
Data opublikowania: środa, 8 sie 2012 15:28
Data przejścia do archiwum: sobota, 1 gru 2012 09:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1949 razy