BIP Gminy Stawiski

Postanowienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 09 lipca 2012r.

 

OŚR.6220.6.2012

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie zawieszenia postępowania

 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem SPV 18 Sp. z o.o. , ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z dnia 06.06.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski’’ planowanego do realizacji na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski:

 

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski” planowanego do realizacji na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski przez SPV 18 Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

SPV. 18 Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa złożyła wniosek do Burmistrza Stawisk  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski’’ planowanej na terenie sołectw Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski.

W toku postępowania administracyjnego w dniu 06 lipca 2012r. Burmistrz Stawisk wydał postanowienie OŚR.6220.6.2012, w którym to stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 w. w ustawy w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Stąd postanowiona, jak w sentencji postanowienia.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Otrzymują:

1.      SPV Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,

2.      Strony postępowania poprzez obwieszczenie,

3.      a/a.

Data powstania: środa, 11 lip 2012 15:22
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1826 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.