BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 19 czerwca 2012 r.

 

 

OŚR.6220.5.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na  wydobywaniu kopalin (kruszywo naturalne) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr geod. 143/6 i 145/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gmina Stawiski.

W dniu 16 kwietnia 2012r. na  wniosek  Edwarda Rydzewskiego - Kopalnia Prywatna Żwiru, Cedry 37, 18-520 Stawiski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

         Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Stawisk, po uzyskaniu opinii i dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, w terminie 21 dni, tj. od 19 czerwca 2012r. do 10 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45.

         Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Stawisk przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

         Obwieszczenie  zamieszcza się na stronie www.bip.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz w miejscowości Jurzec Włościański.

 

 

B U R M I S T R Z

 

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 19 cze 2012 10:35
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2012 10:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1713 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.