BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany Pracy Komisji

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
111/XXXIV/05
z dnia 8 lutego 2005 r.

TEMATYKA POSIEDZENIA
TERMIN
SPOTKANIE KOMISJI OŚWIATY Z ZESPOŁEM NEGOCJACYJNYM W SPRAWIE REGULAMINÓW WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELISTYCZEŃ
OPINIOWANIE PROJEKTU REORGANIZACJI SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIELUTY
INFORMACJA O PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWISKACH
STANOWISKO W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK
MARZEC
INFORMACJA O PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STAWISKACHKWIECIEŃ
OCENA STANU BEZROBOCIA W GMINIE
SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
MAJ
WALORY TURYSTYCZNE W GMINIE:
OCENA STANU PRZYGOTOWAŃ OBIEKTÓW SPORTOWYCH DO SEZONU(STADION,ZALEW)
CZERWIEC
WYKONANIE BUDŻETUZA I PÓŁROCZE 2005 R - INFORMACJALIPIEC - SIERPIEŃ
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2005/2006
OCENA STANU PRZYGOTOWANIA MIENIA OŚWIATOWEGO :
- ANALIZA PRZYDZIAŁU CZYNNOŚCI Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2005 R (ANEKSY DO PROJEKTÓW ORGNIZACYJNYCH SZKÓŁ)
- DOWÓZ DZIECI
WRZESIEŃ
INFORMACJA O STANIE CZYTELNICTWA I PRACY BIBLIOTEK NA TERRENIE GMINY STAWISKIPAŹDZIERNIK
OCENA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU NA ROK 2006LISTOPAD
PRZYJĘCIE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2006GRUDZIEŃ
PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
111/XXXIV/05
z dnia 8 lutego 2005 r.

TEMATYKA POSIEDZEŃ
TERMIN
ZAPOZNANIE SIĘ Z PROGRAMEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY STAWISKILUTY - MARZEC
ANALIZA SPRAWOZDA WYKOANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK
ZAOPINIOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK
KWIECIEŃ
OCENA STANU DRÓG GMINNYCHMAJ
OPINIOWANIE PRZYDZIAŁÓW MIESZKAŃ Z ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY W TYM :
- sprawdzenie warunków lokalowych
- podjęcie decyzji
W MIARĘ POTRZEB
OCENA REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2005 ROKLIPIEC
UMORZENIA W I PÓŁROCZU 2005 ROKUSIERPIEŃ
OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU W ZAKRESIE DZIAŁU “ROLNICTWO,TRANSPORT”WRZESIEŃ
ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI DO BUDŻETU NA ROK 2006LISTOPAD
OCENA WYKONANIA ZADAŃ W DZIALE “ROLNICTWO “
ANALIZA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
GRUDZIEŃ
ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA SESJE RADY MIEJSKIEJW MIARĘ POTRZEB
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
111/XXXIV/05
z dnia 8 lutego 2005 r.

LpNazwa jednostki kontrolowanejTemat kontroli (zakres, przedmiot kontroli)Termin
1.Urząd Miejski w Stawiskach1. Umorzenie podatkówraz na półrocze
2. Wykonanie zarządzeń Burmistrza Stawiskraz na półrocze
2. Wykonanie zarządzeń Burmistrza Stawiskraz na półrocze
3. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2004 r.I kwartał
4. Telefony i wyjazdy służbowe pracowników – rekontrola wydatkówII kwartał
5. Zatrudnianie pracowników interwencyjnych i stażystów. Wydatki z budżetu ,pozyskane środki finansowe.II kwartał
2.Burmistrz Stawisk1. Ocena wykonania budżetu za II półrocze 2004 rI kwartał
2. Ocena wykonania budżetu za 2004 rokI kwartał
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2005 rIII kwartał
3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawiskach1. Wykonanie budżetu za 2004 rok, w tym wydatki remontowe okres kontroli – 2004 rokI kwartał
2. Realizacja zaleceń pokontrolnychI kwartał
4.GOK w Stawiskach1. Organizacja pracy jednostkiII kwartał
2. Prawidłowość wydatkowania dotacji –okres kontroli I półrocze 2005 rIII kwartał
5.Szkoły Podstawowe
- Poryte
- Sokoły
- Gimnazjum Publiczne w Stawiskach
1. Ocena działalności jednostki pod względem :
- realizacji wydatków i ich zgodność z harmonogramem dochodów i wydatków
III kwartał
6.ZGKiM w Stawiskach1. Ocena działalności jednostki
- budżet jednostki i jego wykonanie
- wydatki na remont budynku
II kwartał
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach1. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na remontyII kwartał
8.Ośrodek Pomocy Społecznej1. Prowadzenie gospodarki finansowej pod względem celowości i zgodności z planem jednostki okres 2004 rII kwartał
9.GKRPA w Stawiskach1. Zgodność wykonywania wydatków z przyjętym do realizacji planem pracy okres kontroli 2004 rok , I półrocze 2005 rIII kwartał
10.Burmistrz Stawisk1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2006 rokIV kwartał
2. Podsumowanie pracy komisji –przygotowanie sprawozdaniaIV kwartał
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok IV kwartał
  Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnychIV kwartał
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sty 2006 12:54
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2694 razy