BIP Gminy Stawiski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 7 maja 2012r..

GN.6870.32.2012

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.    

LM1L/00001020/3

579/2

0,0669ha

 

Stawiski ul. Zjazd 2

Lokal mieszkalny nr 3

/44,12m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

7 130,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

2.    

LM1L/00027298/0

43/1

0,8300ha

Cwaliny

Działka rolna

PsV, PsVI

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

17 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.    

LM1L/00027298/0

44

0,1500ha

Cwaliny

Działka rolna

PsV

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

4 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4.    

LM1L/00026732/8

12

0,2300ha

Lisy

Działka rolna

 N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

5 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

5.    

LM1L/00028062/4

733

0,3800ha

Sokoły

Działka rolna

R, N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

5000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  20 czerwca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2012 14:25
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2012 15:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1948 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.