BIP Gminy Stawiski

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 12 kwietnia 2012r.

OŚR. 6220.3.2012

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 10 kwietnia 2012r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na rozbudowie budynku inwentarsko-gospodarczego – części przeznaczonej pod oborę do obsady do 60 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 70 DJP) na terenie położonym we wsi Michny, gmina Stawiski

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Data powstania: czwartek, 12 kwi 2012 13:24
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2012 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1845 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.