BIP Gminy Stawiski

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 01 luty 2012r.

 

OŚR. 6220.6.2011

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 31 stycznia 2012r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 6220.6.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku nr 1 gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na oborę o obsadzie do 18 DJP – przebudowa części budynku gospodarczego nr 2 ze zmianą sposobu użyłkowania na oborę o obsadzie do 16 DJP, budowa budynku na maszyny rolnicze (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 60 DJP) na działce nr ewidencyjny 814 w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 1 lut 2012 15:44
Data opublikowania: środa, 1 lut 2012 15:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1940 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.