BIP Gminy Stawiski

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 25.01.2012

 

OŚR. 6220.4.2011

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 03 stycznia 2012r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 6220.4.2011  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego-obory o obsadzie 60 DJP (całkowita obsada zwierząt po budowie do 90 DJP) ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 660m3 i budowie zbiornika na ścieki sanitarne do 10m3 na działkach nr geod. 115, 118 i 119 położonych we wsi Cedry, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 27 sty 2012 14:07
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2012 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1813 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.