BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 09 stycznia 2012 r.

BI.6730.54.2011

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku  z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 30 grudnia 2011r  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV oraz przebudowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV i linii napowietrznej SN-15kV oraz zasilania budynku usługowego terenie miasta Stawiski obejmującej część działek nr 953/91,952,951/12,950/1 i 951/14.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30-15;45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 10 sty 2012 14:15
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2012 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1803 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.