BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Stawiski, dnia 10 listopada 2011 roku

SGiT.062.1.2011

 

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

Burmistrz Stawisk przedstawia do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 18 listopada 2011 roku za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 15:54
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 16:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lis 2011 08:57
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1715 razy