BIP Gminy Stawiski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 22 września 2011r.

GN.6870.55.1.2011

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow.

Nierucho

-mości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.        

LM1L/00028728/4

 

190

0,3000ha

Dzierzbia

Działka niezabudowana

rolna

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż

Brutto:

18 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

2.

LM1L/00028728/4

 

191

0,3000ha

Dzierzbia

Działka niezabudowana

rolna

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż

Brutto:

18 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.

LM1L/00027928/6

35/2

0,1500ha

Poryte ul. Kościelna 11

Lokal mieszkalny nr 1

/61,75m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na budownictwo mieszkaniowe

Sprzedaż

Brutto:

38 391,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcom lokalu mieszkalnego

4.

LM1L/00027928/6

35/2

0,1500ha

Poryte
ul. Kościelna 11

Lokal mieszkalny nr 2 /52,11m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na budownictwo mieszkaniowe

Sprzedaż

Brutto:

32 399,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcom lokalu mieszkalnego

5.

LM1L/00027928/6

35/2

0,1500ha

Poryte

ul. Kościelna 11

Lokal mieszkalny nr 3 /34,92m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na budownictwo mieszkaniowe

Sprzedaż

Brutto:

18 810,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcom lokalu mieszkalnego

6.

LM1L/00027928/6

35/2

0,1500ha

Poryte

ul. Kościelna 11

Lokal mieszkalny nr 4 /34,50m2/

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie przeznaczonym na budownictwo mieszkaniowe

Sprzedaż

Brutto:

18 591,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcom lokalu mieszkalnego

7.

LM1L/0051111/3

953/1

0,3967ha

Stawiski

Użytki rolne zabudowane

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Sprzedaż

Netto:

95 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

8.

LM1L/0051111/3

953/20

0,1925ha

Stawiski

Użytki rolne zabudowane

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Sprzedaż

Netto:

50 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

9.

LM1L/0051111/3

953/87

0,8361ha

Stawiski

Użytki rolne zabudowane, nieużytki,

pastwiska trwałe

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski przeznaczenie działki jest następujące: zieleń urządzona, usługi kultury, rekreacji i wypoczynku

Sprzedaż

Netto:

80 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

10.

LM1L/0051111/3

938/50

część działki 938/7

9,9043ha

Stawiski

Grunty orne, nieużytki

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na wysypisko odpadów komunalnych

Sprzedaż

Brutto: 450  000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

11.

LM1L/0051111/3

938/20

część działki 938/7

1,2384ha

Stawiski

Grunty orne, nieużytki

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na wysypisko odpadów komunalnych

Sprzedaż

Brutto:

56 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów;

2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  3 listopada 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr (86) 278 52 23.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 14:57
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 15:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:51
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2126 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.